Wij zijn met reces. Tot maandag 11 januari 2021 is Pro Juventute niet bereikbaar. We willen u verzoeken uw aanvragen voor financiële ondersteuning na deze periode in te sturen. We wensen u fijne feestdagen en een mooi 2021.

Het bestuur van Stichting Steunfonds Pro Juventute