Het opvoeden van een kind met autisme is niet gemakkelijk. Ouders voelen zich vaak alleen staan. Hulpverleners zijn niet altijd deskundig genoeg en instellingen werken niet optimaal samen.

Het autismecafé: de kracht van ouders

Lotgenotencontact blijkt een probaat middel om nieuwe kracht en energie op te doen. Het Autismecafé biedt laagdrempelig contact, voor en door ouders. In dit boek beschrijft Maurice van Lieshout de opzet en de effecten van het Autismecafé. Ook biedt het boek praktische handvatten voor ouders, gemeenten en instanties die willen bijdragen aan de totstandkoming van een Autismecafé in hun regio.

Maurice van Lieshout, Het Autismecafé: de kracht van ouders, paperback, 64 blz, full colour, Verkoopprijs € 15,00, isbn: 9789491757020. Uitgeverij BigBusinessPublishers, in opdracht van Stichting Ovaal. Layout: Lokaal 7A, Sanne Dresmé.