De Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland financiert vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op financiële ondersteuning van onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg. Het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute beoordeelt de aanvragen voor financiële ondersteuning.

Meer informatie over de (financiering van) projecten en publicaties

Wil u meer weten over het aanvragen van financiering voor een project of publicatie? Dat kan op onze pagina: aanvraag financiële ondersteuning. Wilt u meer te weten komen over de projecten en publicaties die financieel ondersteund zijn door Pro Juventute? Dat kan op onze homepagina en op de pagina over projecten en publicaties.

Legaten en donaties

Wilt u graag een gift doen of vermogen nalaten aan de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland? Elke gift of nalatenschap is waardevol voor ons. Kijk hier voor meer informatie over doneren en legaten.