ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben. Niet alleen voor de organisatie zelf, maar ook voor donateurs. Voor de donateur van de gift is goed te weten, dat de gift aftrekbaar is voor de belasting.

Donateur? Belastingaftrek!

Voor donateurs van ANBI’s geldt dus een giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan ANBI’s gestimuleerd. Stichting Steunfonds Pro Juventute is aangewezen als ANBI door de Belastingdienst. Meer informatie over de belastingvoordelen in het geval van een gift aan een ANBI vindt u hier.

ANBI-gegevens Pro Juventute

Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
RSIN: 8059.38.291

U kunt onze ANBI-registratie controleren op de website van de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).