Dit jaar heeft het bestuur een bedrag van in totaal €40.000 beschikbaar gesteld aan een drietal inspirerende organisaties, die ieder op hun eigen terrein van betekenis zijn voor de doelgroep waar zij zich op richten. Wij willen op deze manier onze waardering tot uitdrukking brengen en hen een hart onder de riem te steken.

Stichting De Vrolijkheid

Stichting De Vrolijkheid ontving van ons een bedrag van € 25.000. De Vrolijkheid maakt al ruim 20 jaar kunst in Nederlandse asielzoekerscentra, samen met de jongeren. De stichting richt zich met name op activiteiten waarin deelnemers buiten de eigen situatie kunnen stappen. Zo heeft bijvoorbeeld het lokale team in Ter Apel tijdens het project Crossing Birds samen met de jongeren daar performances ontwikkeld waar verschillende verhalen en emoties in voorkwamen. Het project creëerde nieuwe vriendschappen en stimuleerde zelfexpressie.

De Vrolijkheid ziet de kracht en creativiteit in iedereen. Samen Kunst maken en momenten van plezier en verbinding creëren op asielzoekerscentra door heel het land is voor hen nog altijd even – of zelfs meer dan ooit – van belang.

Stichting Buurtgezinnen te Amerongen

De Stichting Buurtgezinnen ontving van ons een bedrag van € 10.000. Onder het motto “Opvoeden doen we samen” werkt Buurtgezinnen aan een maatschappij waar we elkaar meer helpen met het grootbrengen van kinderen. Dit doen zij door gezinnen die het moeilijk hebben, te koppelen aan een stabiel steungezin in de buurt. Zo willen zij voorkomen dat problemen in gezinnen verergeren. Sinds de start in 2015 vonden reeds 4.500 gezinnen een steungezin. Hun initiatief draagt eraan bij om te voorkomen dat kinderen en jongeren gebruik moeten maken van jeugdhulpvoorzieningen.

Heilige Boontjes

De Heilige Boontjes ontving van ons een bedrag van € 5.000. Bij Heilige Boontjes helpen ze sinds 2015 jongeren die een kans nodig hebben om hun rol in de maatschappij te (her)ontdekken, bijvoorbeeld als ze uit gevangenis komen. Zij bieden in hun horecabedrijf een vaste baan aan deze jongeren, leiden hen ook op tot barista’s en andere aspecten van de horeca. Daarnaast geven zij de extra begeleiding die de jongeren nodig hebben om succesvol terug te komen in de maatschappij. Ondertussen hebben zij al 120 jongeren op de goede weg gezet.

De Nationale Jeugdhulpprijzen zijn een initiatief Pro Juventute – Fonds voor Jeugdhulp.