Het bestuur hanteert een aantal vaste criteria bij het beoordelen van aanvragen.

Zo moeten de resultaten ten goede komen aan het welzijn van kinderen en jongeren en de kwaliteit van de hulpverlening. Bij projectaanvragen van > € 5.000 moet er een plan zijn en sprake van co-financiering. We behandelen aanvragen uit Nederland en daarnaast uit het buitenland onder bepaalde voorwaarden.

Criteria aanvraag financiële ondersteuning

Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland is er letterlijk ‘voor de jeugd’. Het fonds heeft tot doel om de situatie van kinderen en jongeren te verbeteren die, om welke reden dan ook, zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit doen we door een financiële bijdrage te leveren aan initiatieven voor kinderen en jongeren die problemen hebben en waar (nog) geen passende oplossing is gevonden vanuit de jeugdzorg.

Criteria voor de beoordeling van aanvragen zijn:

 • Het initiatief past bij de doelstellingen van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland.
 • Het initiatief hoort de doelgroep nieuw perspectief en kansen te bieden (op korte en/of langere termijn).
 • De inhoud en de verwachte opbrengsten zijn specifiek beschreven in een plan van aanpak.
 • Het initiatief wordt uitgevoerd door een betrouwbare en deskundige organisatie.
 • Er is een communicatieplan waarin een brede bekendheid en verspreiding van de opgedane kennis is uitgewerkt.
 • Er is een degelijke financiële onderbouwing in de vorm van een gespecificeerde begroting. Bij aanvragen boven de € 5.000 is co-financiering een voorwaarde voor toekenning.
 • We geven de voorkeur aan projecten die bijdragen aan vernieuwing van (reguliere) jeugdzorg.

Aanvraag indienen

Een aanvraag kunt u per e-mail indienen bij: info@projuventute.nl.

 1. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit mee als WORD-document.
 2. Overige documenten mag u eventueel meesturen als ‘pdf’-document.
 3. Stuur een inhoudelijke aanbiedingsbrief mee over uw project.
 4. Stuur een begroting mee.

Als u aan de voorwaarden die we stellen heeft voldaan, nemen we uw aanvraag in behandeling. Het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute vergadert gemiddeld zesmaal per jaar. Een aanvraag moet 4 weken voor een vergadering in ons bezit zijn om deze te kunnen behandelen. Voor 2024 staan op dit moment vergaderingen gepland voor: maandag 5 februari, maandag 8 april, maandag 10 juni, maandag 10 september, maandag 4 november en maandag 9 december (wijzigingen voorbehouden).

U kunt onze voorwaarden nalezen op onze site: www.fondsvoorjeugdhulp.nl. We streven ernaar u binnen drie maanden uitsluitsel te geven.