De voorkant van de Pro Juventute Oranje Kalender uit 1977

De huidige Stichting Steunfonds Pro Juventute is voortgekomen uit het steunfonds van het Nederlands Verbond der Verenigingen Pro Juventute. Deze verenigingen zijn aan het einde van de negentiende eeuw opgericht en gefinancierd door particulieren en hadden als doel de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Leden van de verenigingen verleenden rechtsbijstand aan delinquente kinderen en hulp aan de ouders van deze kinderen. Het zijn de eerste instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij, en organisaties voor vrijwillige ambulante jeugdzorg. De Verenigingen Pro Juventute zijn de voorlopers van de huidige bureaus jeugdzorg. Meer informatie over de Verenigingen Pro Juventute vindt u in de Canon Jeugdzorg.

Oranje Kalender

Het vermogen van het steunfonds is grotendeels bijeengebracht door de huis-aan-huisverkoop van de Oranjekalender tussen 1947 en 1992. Het Koninklijk Huis stelde al die jaren exclusief voor de kalender diverse foto’s uit het familiealbum beschikbaar.

Informatie over internaten

Bent u op zoek naar gegevens over internaten en dergelijke? De Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland is voortgekomen uit de diverse verenigingen Pro Juventute, die vroeger bestonden. Het steunfonds heeft zelf nooit pleegkinderen geplaatst of internaten beheerd. We hebben dan ook geen toegang tot de archieven van voorheen de verenigingen Pro Juventute. Hier vindt u meer informatie om uw zoektocht te beginnen.