Het vermogen van de stichting is grotendeels opgebouwd uit inkomsten uit de Oranjekalender en door giften en legaten. U wilt graag een gift doen of vermogen nalaten aan de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland? Elke gift of nalatenschap is waardevol voor ons. Hiermee kunnen wij onze belangrijke werkzaamheden voortzetten. Als u vermogen wilt nalaten, kunt u ons als legataris of erfgenaam opnemen in uw testament.

Legaat

Wilt u een vast bedrag nalaten? Dan kunt u het beste voor een legaat kiezen. In het legaat kunt u een geldbedrag opnemen, maar ook een percentage van uw nalatenschap of goederen nalaten. Denkt u aan kunst, een effectenportefeuille of een woning. Stichting Steunfonds Pro Juventute is ook te vinden op de startpagina goede doelen.

Periodieke gift

U kunt er ook voor kiezen om een periodieke gift te doen. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het (goede doel), waarbij u de periodieke gift hebt laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst. U kunt daarvoor deze formulieren van de Belastingdienst gebruiken.

Donaties

U kunt u een donatie storten bij de bank InsingerGillissen te Amsterdam. Het rekeningnummer van onze stichting is: NL62 GILL 0265 9606 22 ten name van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland.

Testament

Wanneer u bij testament de stichting wilt bedenken, dan kan de notaris de benodigde gegevens opvragen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam dossiernummer 41198919.

ANBI-registratie

U kunt onze ANBI-registratie controleren op de website van de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).