In het project Prachtmeiden is een groep meiden met diverse culturele achtergronden en uit verschillende leefmilieus bij elkaar gekomen om hun verhalen te delen en op basis van hun ervaringen teksten te schrijven voor eigen liedjes. Dit onder leiding van zangeres en initiatiefnemer Astrid Seriese.

Eind 2009 vond in Den Haag een succesvolle try-out plaats. Tweeëntwintig Prachtmeiden verzorgden op 13 december 2009 een spetterend optreden in Theater de Regentes. De groepssamenstelling was divers: meiden die lekker in hun vel zitten en meiden die juist veel problemen ervaren. De try-out liet zien dat in korte tijd veel met deze doelgroep te bereiken valt.

Prachtmeiden

Het Prachtmeidenproject is, net als het Kleurrijke Mama’s project, een initiatief van Stichting Kleurrijke Karavaan. Kleurrijke Karavaan wil nieuwe initiatieven en verbindingen tussen vrouwen uit verschillende leefmilieus aanjagen en tot wasdom brengen. Kunstvormen als zingen, dansen, schrijven en voordragen worden ingezet om ontmoeting en sociale cohesie tussen mensen met verschillende nationaliteiten en culturen te stimuleren. Naast sociale cohesie en ontmoeting dragen deze kunstvormen ook bij tot empowerment van de deelnemers. Ze worden immers met hun verhaal gezien en gehoord. Ze krijgen erkenning en waardering, een waardevolle ervaring voor de meiden.

Er hebben in totaal 63 meiden aan het Prachtmeiden project deelgenomen waarvan er 28 meiden in steeds wisselende samenstelling actief meededen met de wekelijkse repetities en workshops. De meiden hebben positieve ervaringen opgedaan en inzicht gekregen in hun talenten en vaardigheden. Tijdens de schrijfsessies leerden de meiden om op creatieve wijze hun ervaringen, gevoelens, dromen en ideeën in teksten om te zetten. Door middel van het zingen van hun eigen verhalen en ervaringen ontwikkelden zij zelfvertrouwen om ‘naar buiten te treden’.

Door de wekelijkse activiteiten zijn de meiden in de gelegenheid gesteld ook andere meiden te ontmoeten met diverse culturele en etnische achtergronden en uit andere leefmilieus en zijn er vriendschappen gegroeid die ook buiten het project vorm kregen. De opkomst bij optredens liet soms te wensen over. Dit kan liggen aan de specifieke situatie van de doelgroep, die niet altijd begeleiding heeft naar een optreden toe en gebrek aan middelen. Toch waren er altijd genoeg meiden aanwezig om een spetterend optreden te verzorgen en zijn de reacties uit het publiek unaniem lovend.

Open Ateliers

De Open Ateliers zijn heel positief ontvangen zowel door de meiden als het publiek. In het laatste gedeelte van de looptijd van het Prachtmeiden project is met grote inzet toegewerkt naar optredens op Ut Haags Notuh Festival, Benefietconcert in de Lukaskerk en de Eindpresentatie in Theater Dakota. Over de ontwikkeling van mini tot Super Prachtmeid Anaïs Iradukunda, die vanaf de allereerste proefworkshop tot en met het laatste optreden heeft geparticipeerd in Prachtmeiden, wordt een minidocu gemaakt.

Drie niveau’s in de toekomst

Het in de afgelopen twee jaar ontwikkelde Prachtmeiden materiaal kan in de toekomst op drie niveau’s aangeboden worden aan meiden in de leeftijdgroep 11 – 24 jaar.

  • Niveau 1 leerlijn op de basisschool, groep 8 volgens Vijf Stappenplan Kunstfactor.
  • Niveau 2 Prachtmeiden projectformat Atelier Westeinde 12 – 24 jaar.
  • Niveau 3 live perfomance bij beeldende installatie.

In opdracht van en in overleg met de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland is de ontwikkelde methodiek nader onderzocht, vastgelegd en beschreven. De logeerhuizen Frankenslag, Bankastraat en Emmakade hebben zich unaniem lovend uitgesproken over het Prachtmeiden project en juichen een vervolg toe.