Big Brothers Big Sisters (BBBS) is een maatjesproject. Het project zet zich in voor kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar, die wonen in gezinnen in Utrecht en rondkomen van een minimuminkomen.

Er voor iemand zijn

Big Brother Big Sister Utrecht werkt samen met vrijwilligers. Als vrijwilliger spreek je als ‘Big Brother of Sister’ wekelijks af met je ‘Little’ om samen wat leuks te ondernemen. We werken samen met ouders/verzorgers, vrijwilligers en instellingen in de stad Utrecht. We vinden het tot onze verantwoordelijkheid behoren, dat ieder kind in ons programma o.a. meer zelfvertrouwen opbouwt, meer sociale vaardigheden ontwikkelt, betere vriendschappen creëert en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet te vermijden en zijn/haar schoolopleiding afrondt.

Bij het community-based programma (CBM) spreekt de Big af met zijn/haar Little na schooltijd of in het weekend. Zij gaan samen op pad of spreken bij de Big thuis af. Op pad met de U-pas, naar het museum of theater of naar een kerstmarkt. Maar vooral de doodgewone dingen, zoals: samen koken, koekjes bakken, gezellig kletsen, huiswerk maken, buiten voetballen of gewoon een wandeling maken. Kijk voor informatie op de Facebook pagina van Big Brother Big Sister Utrecht!

De kinderen en jongeren (Littles)

Wij richten ons op kinderen/jongeren uit gezinnen, die leven op/onder de armoedegrens. Alle kinderen en jongeren zijn welkom als ‘Little’, ongeacht de achtergrond, cultuur en religie. De kinderen/jongeren die bij BBBS Utrecht aangemeld kunnen worden zijn tussen de 6 en 18 jaar en leven in een kwetsbare en/of risicovolle situatie. Indicaties van (beginnend) probleemgedrag kunnen aanwezig zijn en zijn geen bezwaar. BBBS Utrecht richt zich op zichtbare gedragingen en niet op de analyse van onderliggende problemen. Indien noodzakelijk of gewenst, verwijzen we door naar hulpverleners.

.

Voor alle kinderen is een kansrijk toekomstperspectief
en succes in het leven weggelegd.

BBBS Utrecht