Vanaf 2024 draagt Pro Juventute drie jaar bij aan het impactvolle Adolescent Girls programma van The Hunger Project India. In het district Arwal in de Indiase staat Bihar ondersteunt dit project 350 meisjes tussen de 14 en 18 jaar met nieuwe kennis en vaardigheden om een betere toekomst op te bouwen. Zo leren zij o.a. in leiderschapstrainingen voor zichzelf opkomen, over hun rechten en welke overheidsregelingen zij kunnen aanspreken.

Positie van meisjes verbeteren

Dat is nodig, want Bihar kent veel armoede, weinig sanitaire voorzieningen en een hoog percentage gedwongen huwelijken. Bovendien krijgen Indiase meisjes vaak te maken met discriminatie, tienerzwangerschappen, ondervoeding en een gebrek aan medische zorg. Door de capaciteiten van de meisjes te versterken én nauw samen te werken met lokale overheden, verbetert The Hunger Project India de positie van meisjes op holistische wijze.

Zelfvertrouwen, communiceren, samenwerken en omgaan met conflicten

In een omgeving waarin de meisjes zich gesteund, veilig en beschermd voelen, ontstaan bijzondere resultaten: in meisjesgroepen groeit hun zelfvertrouwen en leren zij over communicatie, samenwerken en omgaan met conflicten. In workshops leren zij lobbyen voor betere faciliteiten op school en opstaan tegen huiselijke geweld of een gedwongen huwelijk. Deze getrainde jonge leiders trekken zo samen succesvol op voor beter onderwijs, goede voeding en gezondheidszorg.