Ouderschapsmaatje: ondersteuning binnen de Penitentiaire Inrichting (PI)

Ouderschapsmaatje is individuele ondersteuning bij ouderschap en opvoedvragen. Hierbij spreekt de vrijwilliger met de deelnemer af in de spreekkamer van de PI. Hier kan in alle rust gesproken worden. Onderwerpen tijdens de gesprekken kunnen zijn: kinderen, opvoeding, zoeken naar werk en voorbereiden van moeilijke gesprekken of juist het alledaagse leven in de PI Nieuwersluis.

Een gezinsmaatje bezoekt het achtergebleven gezin en bekijkt samen met hen de hulpvragen. De gedetineerde wordt betrokken door middel van een terugkoppeling tijdens een bezoek van het gezinsmaatje in de PI. Wanneer ouders in detentie zitten, is voorlichting aan kinderen erg belangrijk, omdat ze zich anders zorgen gaan maken. Het gezinsmaatje kan hierin ondersteuning bieden. Humanitas heeft hiervoor speciaal materiaal ontwikkeld (o.a. (voor)leesboekjes) met informatie over het leven in de gevangenis. Bij de begeleide moeder-kind bezoeken begeleidt de vrijwilliger het kind op bezoek bij moeder.

Vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas bieden informatie, training en ondersteuning aan gedetineerde ouders en hun kinderen met als doel een goede terugkeer binnen het gezin en in de samenleving.

Ouderschaps- en kinderondersteuning buiten

Waar al ondersteuning van de gedetineerde en het gezin plaats vindt tijdens detentie kan dit voortgezet worden na detentie. Eenmaal thuis is er de hereniging van het gezin. Nieuwe vragen komen op en er moet veel worden geregeld. Een gezinsmaatje helpt om het leven weer op de rit te krijgen.

Verwachte resultaten

 • Continuïteit in de ondersteuning van de (ex)-gedetineerden (en hun gezin).
 • (ex)-Gedetineerden (en hun gezin) ervaren praktische, sociale en emotionele steun.
 • (ex)-Gedetineerden vinden makkelijker de weg in de maatschappij als zij vrij komen.
 • Ze komen uit hun bubbel, komen in aanraking met nieuwe gezonde sociale contacten en leren nieuwe positieve vaardigheden aan die hen samen met het gezin verder helpen.
 • Sommigen van hen krijgen werk c.q. werkervaringsplekken aangeboden bij Humanitas.
 • Vrijwilligers leren een nieuwe wereld kennen en onbevooroordeeld tegemoet treden. Ze horen nieuwe, vaak zeer heftige verhalen en leren andere levens kennen. Vaak wordt duidelijk dat een opeenstapeling van ingrijpende omstandigheden, negatieve rolmodellen, stress, mishandeling, armoede en veel externe factoren maken dat iemand in de gevangenis belandt. Er ontstaat meer begrip, inzicht en inclusie.
 • Gevoel van (sociale) binding met de maatschappij. 
 • Kostenbesparend effect doordat er preventief en vroeg gewerkt kan worden aan een vernieuwde binding met de maatschappij.

Doel

 • Ondersteunen van 50 gedetineerden en hun gezin binnen de PI Nieuwersluis en Zaanstad
 • Ondersteunen van 75 ex-gedetineerden en hun gezin in Amsterdam
 • Coachen van de circa 60 vrijwilligers die de (ex)gedetineerden ondersteunen