Met de instelling van een nieuw fonds op naam werd de samenwerking tussen de Stichting Steunfonds Pro Juventute en de Universiteit Leiden op donderdag 29 februari 2024 officieel beklonken. Het fonds maakt onder meer de bijzondere leerstoel Pedagogiek en Recht mogelijk, waarmee een nieuwe brug wordt geslagen tussen de afdeling Jeugdrecht en het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Het nieuwe fonds op naam, getiteld ‘Fonds Bijzondere Leerstoel Pedagogiek en Recht Pro Juventute’, kwam tot stand dankzij een genereuze schenking van de Stichting Pro Juventute, een organisatie die zich inzet voor vernieuwende activiteiten ten behoeve van kinderen en jongeren in problemen, met een focus op de ambulante jeugdzorg. De stichting financiert niet alleen praktische initiatieven, maar ondersteunt ook onderzoek op het gebied van jeugdzorg. De schenking markeert tevens de eerste samenwerking van Pro Juventute met het LUF en de Universiteit Leiden.

Aandacht voor kwetsbare kinderen

Hans Lomans, voorzitter Pro Juventute: ‘Wij vinden het van groot belang om in een samenhangend juridisch en pedagogisch perspectief de bescherming van een kind optimaal te realiseren. Het gaat in deze leerstoel om het onderzoeken en beantwoorden van relevante vragen als: wat draagt een wet bij, hoe kan die helpend zijn bij besluitvorming door professionals, wat betekent juridisering voor professionals, hoe faciliteert de overheid professionals om hun verantwoordelijkheid waar te maken en welke belemmeringen zijn er in de praktijk?’

Brug tussen praktijk en wetenschap

Het programma van de tekenceremonie omvatte onder meer toespraken van diverse betrokkenen, waaronder Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht, die het belang van de leerstoel en de samenwerking met Stichting Pro Juventute onderstreepte. ‘De leerstoel is van groot belang voor de verdere versterking van de samenwerking tussen de afdeling Jeugdrecht en Pedagogische Wetenschappen. Er kan zo nog meer aandacht worden besteed aan het bruggen bouwen tussen wetenschap en praktijk. Het is de bedoeling dat met de leerstoel wordt bevorderd dat professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming worden versterkt door het overbrengen van wetenschappelijke inzichten. Daarnaast is het doel om in de praktijk op te halen welke vraagstukken wetenschappelijke aandacht verdienen.’

‘Pro Juventute heeft eerder de bijzondere leerstoel Jeugdbescherming aan de VU, bekleed door Wim Slot, gefaciliteerd. Wij zetten nu in Leiden de traditie voort om via het instellen van een leerstoel de doelstellingen van Pro Juventute te realiseren: bijdragen aan vernieuwende initiatieven voor onderzoek en ontwikkeling van en publiciteit over de jeugdzorg. Met overtuiging verbinden wij ons nu voor vijf jaar.’

Ook Lenneke Alink – Forensische Gezinspedagogiek en Wetenschappelijk Directeur Instituut Pedagogische Wetenschappen – nam het woord en vertelde kort wat over de impact op van het fonds op onderzoek. ‘Beide onderzoeksgroepen werken inmiddels meer dan tien jaar samen in onderwijs en onderzoek. Deze samenwerking heeft al mooie resultaten opgeleverd. Het fonds zal een mooie nieuwe impuls geven en meer zichtbaarheid genereren. Dit is belangrijk om de bruggen naar de praktijk te kunnen versterken.’  

Nieuwe inzichten

Bestuursvoorzitter Annetje Ottow sloot de bijeenkomst af met een reflectie op het belang van de samenwerking in het kader van de strategische doelen van de universiteit, waarbij zij de nadruk legde op de kernwaarde ‘Verbinding’. De bundeling van krachten tussen de universiteit en Pro Juventute zal leiden tot nieuwe inzichten die hopelijk bijdragen aan verbeteringen in de pedagogische en juridische begeleiding van kwetsbare kinderen in complexe situaties binnen het domein van Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

De samenwerking getuigt van een interdisciplinaire aanpak die past binnen de strategie van de universiteit om maatschappelijk relevante en complexe vraagstukken aan te pakken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Het domein van Jeugdhulp en Jeugdbescherming is bij uitstek een maatschappelijk relevant terrein dat kennis en kunde vraagt vanuit verschillende disciplines.

De Universiteit Leiden kijkt met veel enthousiasme uit naar de verdere ontwikkeling van de samenwerking en wenst de toekomstige bijzonder hoogleraar alle succes toe bij diens werkzaamheden. 

Dit nieuwsbericht is overgenomen van de website van LUF.