De Share Academy reikt slachtoffers van mensenhandel instrumenten aan waarmee zij hun optimale potentie kunnen bereiken. Het programma geeft tegenwicht aan de sociale uitsluiting van de betrokkenen en zorgt voor vertrouwen. Vertrouwen en veiligheid is een belangrijk vertrekpunt, zeker voor deze doelgroep om mee te (kunnen) doen in de samenleving. Met de Share Academy dragen we zorg voor een nieuwe reis en hoop voor de toekomst.

Programma gericht op IT-carrière

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen om studenten te interesseren en op te leiden voor een carrière in de IT. Er zijn twee niveaus: Beginner en Skill Path. Met een mogelijke uitbreiding tot Advanced. We begint met een Discovery Day, waar studenten een voorproefje krijgen van IT. Daarna volgen intakes, de kennismaking en match met mentoren, laptops en lesstof.

Ook zijn er Inspiration Days, waar studenten een kijkje nemen bij een Tech Partner. Aan het eind maken ze een website project dat ze presenteren bij de graduation. Voor de Skill Path groep is een Discord Channel waar alle mentoren en studenten aan kunnen deelnemen. Uiteraard krijgen de mentoren ook een training en is er per groep een coördinator.