TrafVic Kids Fonds Slachtofferhulp

Bijna iedereen neemt dagelijks deel aan het verkeer. Op weg naar school of het werk. Om even boodschappen te doen of te gaan sporten. Meestal gaat dat goed. In een aantal gevallen heel erg mis.

Verkeersslachtoffers

In 2019 waren er 661 dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen. Veel van hen laten kinderen achter. In Nederland zijn er jaarlijks naar schatting honderden kinderen die een dierbare verliezen in het verkeer. Dat kan zijn een ouder, broer, zus of beste vriend of vriendin.

De impact van het verlies van een dierbare door een verkeersongeval voor kinderen is groot. Zonder gespecialiseerde rouwbehandeling, ervaren ze onnodig lang de negatieve gevolgen van het trauma. Ze worden bijvoorbeeld depressief of boos. Ze krijgen moeite met leren en de omgang met leeftijdgenootjes en ouders. Dit kan op de lange termijn leiden tot ernstige psychische klachten.

Fonds Slachtofferhulp biedt hulp

Toch is er op dit moment maar weinig bekend over de gevolgen voor deze jonge doelgroep en is er geen specifieke hulp beschikbaar.

Fonds Slachtofferhulp brengt hier verandering in met het project TrafVic Kids. Zij onderzoeken de psychische klachten bij kinderen en jongeren die een dierbare hebben verloren door een verkeersongeval en werken aan een specifieke online rouwbehandeling die deze klachten zal doen verminderen. Dit doen zij samen met experts en de jonge doelgroep zelf.