Stichting Move streeft naar meer gelijkwaardigheid en inclusiviteit in de Nederlandse maatschappij. Wij zetten ons in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen op basis van die talenten.

Move-leerlijn

De Move-leerlijn is een doorlopend geheel van aan elkaar geschakelde Move-projecten voor en door kinderen en jongeren tussen de 10 en 14 jaar in het basisonderwijs en vmbo én studenten uit Nijmegen. Dit is een plek waarin het uitwisselen van leefwerelden en het verruimen van blikken centraal staat, maar ook het impact maken op en verbinden met de wijk. Kinderen en studenten krijgen samen het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van hun eigen project.

Move in Nijmegen

In drie schooljaren gaan we bouwen aan de Move-leerlijn in Nijmegen, waarbij we onze basisschoolprojecten doorlopend aanbieden en die vervolgens koppelen aan ‘Move your world’ in het vmbo. Ook gaan we verkorte Move in 1 Dag-projecten uitvoeren en als corona doorzet Move Maatjes koppelen. Binnen drie schooljaren zijn we dé praktische ontmoetings- en leerplek in de wijk waar kinderen, jongeren en studenten zich kunnen ontwikkelen rond thema’s als projectmanagement, burgerschap en talentontwikkeling. We verbinden studenten van de Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en ROC Nijmegen aan leerlingen van basisscholen in minder bedeelde wijken en vmbo’s.