Ouders en patiëntenverenigingen willen binnen en buiten gezinnen gesprekken over langdurige ziekte en ouderschap mogelijk maken. Op hun verzoek heeft stichting BMP samen met hen en met deskundigen op het terrein van opvoeden, ouderschap en mantelzorg het project ‘Ronduit ziek‘ ontwikkeld. Dit project stimuleert het gesprek tussen lotgenoten door het opzetten van twee VerhalenLabs: één voor ouders met een langdurige ziekte en één voor jongeren die een langdurig zieke ouder hebben.

Verhalenlabs

VerhalenLabs zijn experimenteerplekken waar tien tot twaalf deelnemers hun vragen en dilemma’s kunnen voorleggen en hun eigen verhaal kunnen ontwikkelen. Tijdens negen bijeenkomsten ontdekken de deelnemers met behulp van creatieve werkvormen hoe ze verhalen over zichzelf, de ziekte en haar gevolgen binnen en buiten het gezin willen vertellen. Na elke bijeenkomst delen ze hun ervaringen met een getuige. Dit kan een familielid, vriend of een bekende zijn.

Zicht op de verhalen van zieke jongeren

Samen met een kunstenaar maken de deelnemers ook een creatief product dat wordt gepresenteerd tijdens een afsluitende bijeenkomst voor beide VerhalenLabs, waarvoor ook de getuigen en betrokken organisaties worden uitgenodigd. Het project geeft gemeenten, patiënten- en andere vrijwilligersorganisaties, en professionals meer zicht op de verhalen die er bij jongeren en ouders leven, de keuzes die zij maken om wel of niet over bepaalde zaken te praten en de steun zij nodig hebben bij het ontwikkelen en delen van hun verhaal.

Ronduit ziek wordt uitgevoerd in de stad Utrecht in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg Utrecht. De looptijd van het project is één jaar (van 1 februari 2020 tot 1 februari 2021).