Leren gebeurt niet alleen op school. Ook thuis, bij vrienden en in de vrije tijd ontwikkelen kinderen en jongeren zich. Ieder kind is anders en leert op een eigen manier. Het voorbereiden op de arbeidsmarkt en het vinden van werk gaat beter als de manier waarop aansluit bij het kind zelf. Door een kind door verschillende nabije personen te laten vertellen waar deze goed in is of nog beter in kan worden, worden de capaciteiten en de mogelijkheden duidelijker.

Met een portfolio aan het werk

In dit project van Stichting van het Kind zijn 40 jongeren (tussen de 12 en 18 jaar) in de jeugdzorg die een beroeps(voorbereidende) opleiding volgen of gaan kiezen, of uitstromen op de arbeidsmarkt geholpen bij het maken van een portfolio, naar aanleiding van een leercirkel met zij of haar sociaal netwerk. Het doel is om de maatschappelijke participatie van jongeren in de jeugdzorg te verbeteren en hen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.

“Ik heb mijn Portfolio meegenomen naar mijn stageplek. Toen mocht ik daar langer blijven, en betaald werk gaan doen.”

Methode van de leercirkel

Dankzij de methode van de leercirkel was merkbaar dat de motivatie van de jongeren groter werd, hun zelfvertrouwen werd versterkt en dat zij leerden op eigen kracht aan hun ontwikkeling te werken. Ook was merkbaar dat, omdat zij ervaren dat hun sociaal netwerk hen steunt, zij meteen al eerder een beroep gingen doen op hun omgeving voor uiteenlopende vragen rond werk, geld, wonen, vrije tijdsbesteding, sociale contacten en zingeving. Na afloop van het project heeft 95% van de jongeren een (bij)baan, (vrijwilligers)werk, stage, leer/werkplek gevonden.

“Al die mensen vertelden wat ik goed kan. Het was alsof ik allemaal cadeautjes kreeg.”