Moviera biedt opvang en hulpverlening aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het streven is om die hulp zoveel mogelijk bij de partners of het gezin thuis te bieden. Want hoewel verblijf in een opvanghuis veiligheid biedt, werkt het ook erg ontwrichtend, zeker voor kinderen! Daarom heeft Moviera een innovatieve ambulante methodiek ontwikkeld waarmee huiselijk geweld in de thuissituatie wordt aangepakt: ‘Take a Break’.

Take a Break

‘Take a Break’ is een kortdurend analyse-, hulp- en adviestraject in één. Een interdisciplinair team van maatschappelijk werkers, een gezinsbegeleider en psycholoog gaan met alle leden van het gezin aan de slag. Er wordt een grondige analyse uitgevoerd en het gezin krijgt concrete handvaten om de veiligheid in het gezin op korte termijn te vergroten. Na afloop ontvangt het gezin een advies op maat gericht op duurzame veiligheid.

Effectiviteit

Deelnemende gezinnen en ketenpartners zijn enthousiast over de aanpak van ‘Take a Break’ en zien de meerwaarde ervan in het bereiken van duurzame veiligheid. Moviera wil de interventie daarom verder professionaliseren en laat een procesevaluatie uitvoeren. Het doel van dit onderzoek is de effectiviteit van de methodiek te onderzoeken en deze op te nemen in de Movisie Databank Effectieve sociale interventies, waarna deze nog beter overdraagbaar wordt en door meer organisaties in Nederland ingezet kan worden.

Onderzoek

Het tweejarig onderzoek is een coproductie van Moviera en de Hogeschool Utrecht, onder leiding van Katinka Lünnemann, senior onderzoek en bijzonder lector ‘Effectieve bescherming van kinderen’ bij het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht.

Op een systematische manier wordt in kaart gebracht wat goed gaat en wat beter kan in de uitvoering van de interventie. Daarbij wordt onderzocht of de methodiek wordt uitgevoerd zoals omschreven, wat de ervaringen zijn van de professionals binnen de verschillende Take a Break-teams van Moviera Utrecht, Moviera Gelderland, Kwintes Gouda, Kwintes Amersfoort en Arosa Rotterdam, welk effect de methodiek heeft, welke ervaring en waardering de gezinnen hebben die meedoen aan een Take a Break-traject en hoe de samenwerking met netwerkpartners verloopt.

Resultaat

Met de procesevaluatie wil Moviera de methodiek ‘Take a Break’ steviger en overdraagbaar maken, zodat nog meer kinderen en gezinnen op een bewezen effectieve manier ondersteund worden bij het stoppen van huiselijk geweld in de thuissituatie.