In september 2005 is een onderzoek gestart onder de titel: Autonomie, verantwoordelijkheid en veiligheid, naar verloop en uitkomsten van Eigen Kracht Conferenties. Het is uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam, i.s.m. PI-research te Duivendrecht en onderzoeksbureau WESP te Voorhout. In mei 2008 verscheen het verslag De familie aan zet.

In dit onderzoek is nagegaan of de Eigen Kracht Conferenties de nagestreefde positieve resultaten opleveren, waarbij de aandacht primair uitgaat naar de mate waarin:

  • de veiligheid en het welzijn van de betrokken kinderen is bevorderd;
  • de sociale steun voor de ouders en de cohesie binnen het leefsysteem zijn bevorderd;
  • de regie over de veiligheid en het welzijn van de kinderen is verschoven van het systeem van professionele hulpverlening naar het eigen leefsysteem.

Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door Stichting Steunfonds Pro Juventute, het Ministerie van VWS, het OranjeFonds en de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Hoe werkt een Eigen Kracht-conferentie en wat hebben de deelnemers eraan? In vier minuten wordt dat in deze korte film duidelijk gemaakt.