Emeritus hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling Herman Baartman hield op 21 november 2013 de Mulock Houwerlezing. Zijn lezing ging over de paradox van ‘eigen kracht’ versus ‘drang en dwang’ in de aanpak van kindermishandeling.

Mulock Houwerlezing

Herman Baartman boogt zich in de derde Mulock Houwerlezing over de vraag hoe bruikbaar de uitgangspunten van de transformatie van de zorg voor jeugd zijn voor het werken met gezinnen. In het huidige beleid ten aanzien van kindermishandeling neemt hij een paradox waar tussen de actuele visie op ‘het belang van eigen kracht’ en de praktijk van ‘drang en dwang’, die vooral is ingezet na de dood van het meisje Savanna.

In zijn lezing zette hij uiteen hoezeer beide beleidsvisies een afspiegeling zijn van het eeuwige dilemma dat zorgt voor spanning op de werkvloer tussen families first (het gezin bij elkaar houden) en children first (de veiligheid van het kind als eerste prioriteit).