Het Trauma-Observatie Schoolse Situaties instrument (TOSS-instrument) is ontwikkeld voor de basisschoolleerkracht (groep 1 tot en met 8). Het instrument is verder ontwikkeld dankzij een subsidie van het NRO en is er onderzoek gedaan bij 600 basisschoolleerlingen. Het instrument is met deze doorontwikkeling ook van naam veranderd en heet nu: ReBTOSS (Risicofactoren en Beschermende factoren Trauma-observatie Schoolse Situaties) en is gratis te downloaden via: https://www.molendrift.nl/bibliotheek/rebtoss.

De ReBTOSS is in principe bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs (groep 1 tot en met groep 8). Momenteel zijn er normgegevens beschikbaar voor leerlingen van 4 tot en met 8 jaar, waardoor het instrument op dit moment alleen bruikbaar is voor leerlingen onder de 9 jaar. Er moet nader onderzoek plaatsvinden naar de bruikbaarheid van het instrument bij oudere leerlingen.

ReBTOSS: screeningsinstrument

Het screeningsinstrument biedt een gedeeld referentiekader waarin observeerbare psychotrauma-symptomen en beschermende factoren systematisch worden beschreven. Aan de ene kant heeft de ReBTOSS een educatief doel: door het invullen van het ReBTOSS-instrument leert een leerkracht zowel psychotrauma-gerelateerde risicofactoren alsook de beschermende factoren van leerlingen te herkennen en erkennen, wat zorgt voor begrip en empathie voor het soms moeilijke gedrag van leerlingen. Aan de andere kant stelt het instrument de leerkracht in staat om, op een objectieve manier, zowel de risicofactoren als de beschermende factoren voor individuele leerlingen te beoordelen, te monitoren en bespreekbaar te maken. De ReBTOSS is gratis beschikbaar voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs.

Kijk voor meer informatie op de website.