Het Trauma-Observatie Schoolse Situaties instrument (TOSS-instrument) is ontwikkeld voor de basisschoolleerkracht (groep 1 tot en met 8).

Aan de ene kant heeft het instrument een educatief doel: door het invullen van het TOSS-instrument leert een leerkracht zowel trauma-gerelateerde risicofactoren alsook de beschermende factoren van vluchtelingenleerlingen te herkennen en te erkennen. Het herkennen en erkennen van trauma zorgt voor begrip en empathie voor het soms moeilijke gedrag van vluchtelingenleerlingen en vormt hiermee het startpunt om traumasensitief les te kunnen geven. Aan de andere kant stelt het instrument de leerkracht in staat om, op een objectieve manier, zowel de risicogedragingen als de beschermende factoren te beoordelen en te monitoren.

TOSS: Trauma Observatie Schoolse Situaties

De vragen van het TOSS-instrument kunnen worden beantwoord in het daarvoor bestemde Excel-formulier. Er is hiervoor gekozen omdat in Excel, in tegenstelling tot een papierenversie, de resultaten direct kunnen worden weergegeven in overzichtelijke grafieken. Per vluchtelingleerling kan het instrument vier keer worden ingevuld waarbij de gegevens met elkaar worden vergeleken. Op deze manier kan er worden nagegaan of bijvoorbeeld, over een aantal weken of maanden, bepaalde risicofactoren afnemen en/of beschermende factoren toenemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Boelhouwer van Molendrift.