Taal Doet Meer wil dat alle kinderen een eerlijke kans in het leven krijgen waarbij taalvaardigheid en de achtergrond van hun ouders geen belemmering meer vormen. We zetten ons daarom in voor eerlijke kansen voor alle Utrechtse kinderen in het onderwijs, met taalvaardigheid als rode draad.

Project ‘Taalversterkers’

Het project Taalversterkers omvat de deelprojecten Taalmentoraat Primair onderwijs/Voortgezet Onderwijs, Taalplezier en School’s cool en heeft een looptijd van drie jaar (2021 t/m 2023). Bij Taalmentoraat PO/VO en School’s cool koppelen we kwetsbare leerlingen aan een vrijwilliger. De vrijwilliger komt wekelijks op huisbezoek en werkt met de jongere op een laagdrempelige, speelse manier aan taal. Ze spelen taalspelletjes, gaan naar de bibliotheek en oefenen met begrijpend lezen. Bij School’s cool ondersteunt de vrijwilliger ook bij de overstap naar de middelbare school. Ze oefenen met plannen, studievaardigheden en leren leren zodat de leerling een goede start kan maken in de brugklas.

Taal- en leesplezier van kinderen spelenderwijs stimuleren

Voor Taalplezier werken we samen met twee Utrechtse basisscholen en het project richt zich op kinderen uit groep 4 t/m 6. Twee vrijwilligers ondersteunen een groepje van 6 – 8 leerlingen met begrijpend lezen. Daarnaast is het doel om het taal- en leesplezier van de kinderen te stimuleren door spelenderwijs aan de slag te gaan met taal. Met Taalversterkers dragen we op verschillende manieren bij dat jaarlijks 220 Utrechtse kinderen beter mee kunnen komen op school en in de samenleving.