Omdat pleeggezin en -kind op elkaar zijn aangewezen, kan dit leiden tot spanningen. Dit brengt een groter afbreukrisico met zich mee dat kan leiden tot een vroegtijdige beëindiging van de plaatsing. Met alle gevolgen van dien voor zowel het pleeggezin als -kind. Een iets groter netwerkkringetje maakt dat het voor iedereen een beetje lichter wordt. Een Pleegmaatje biedt een rustgevend moment of een lichtpuntje in de week voor beiden, helpend om de draaglast van pleegouders te verlagen en om pleegkinderen extra aandacht te geven.

Resultaten

Het versterken van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van de jeugdige
Het (door)ontwikkelen van sociale vaardigheden
Het eventueel beter leren omgaan met hun gevoelens.

Focus en werkwijze

De primaire focus van het project Pleegmaatjes is het bieden van een laagdrempelig maatjescontact. Een bijkomend voordeel kan zijn dat het pleeggezin waarin het pleegkind woont ook ontlast wordt. Een maatje kan een volwassen vrijwilliger zijn met eventueel ervaring binnen pleegzorg (denk aan ex pleegkinderen/ex- of aspirant pleegouders/studenten binnen een agogische opleiding). Passend aanbod is vraaggericht en dus afhankelijk van de behoefte van de jeugdige. Daarom blijft het maatwerk en het is hierbij belangrijk dat er gekeken wordt naar een passende match met een vrijwilliger.

Een pleegmaatje heeft een onafhankelijke positie, los van pleeggezin of biologische ouders. Hij of zij is er echt voor het pleegkind. Het Pleegmaatje heeft tijd en ruimte en daar profiteert het pleegkind van. Als er voldoende vertrouwen is opgebouwd, zijn er goede gesprekken en kan het Pleegmaatje aansluiten bij de vraag/behoefte van het pleegkind. Dit kan zijn het bieden van een luisterend oor, samen praten, adviezen geven, samen een activiteit doen. De pleegkinderen voelen zich daardoor gezien, erkend en begrepen. Door het doen van activiteiten met de jeugdige binnens- en buitenshuis, ondersteunt de vrijwilliger op een praktische manier en fungeert als rolmodel. Daarnaast biedt het Pleegmaatje een luisterend oor en vormt eventueel een brug naar het systeem waaruit de jeugdige komt door naast hem/haar te staan.