Vanaf de zomer van 2002 hebben drie bureaus jeugdzorg (Drenthe, Limburg en Utrecht) en NIZW Jeugd gewerkt aan het ontwikkelen van een samenhangend instrumentarium. Dit moet hulpverleners van bureaus jeugdzorg ondersteunen bij het beslissen over de meest geschikte hulpverlening voor individuele cliënten. In dit eindrapport doen de auteurs verslag van de ontwikkeling van het instrumentarium en gaan zij in op de implementatie en verspreiding van de ontwikkelde producten.

Deze samenwerking heeft geleid tot het Eindrapport project ‘Ontwikkeling Samenhangend Instrumentarium (OSI). NJI (Nederlands Jeugd Instituut). Karin Eijgenraam en Mariska van der Steege. 102 pagina’s.