In november 2004 startte SAMAH, met ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), met het project Meiden Actief (MA), een project gericht op maatschappelijke participatie van jonge vrouwelijke asielzoekers en tienermoeders. Eind september 2007 is het project afgerond. Na drie jaar ervaring is duidelijk geworden dat de specifieke aandacht voor deze groep zeer belangrijk is en blijft. Daarom zijn diverse onderdelen van Meiden Actief ondergebracht bij SAMAH.

Stichting SAMAH

Dit project zag er als volgt uit. Inloopuren werden onder de naam SAMAH-café voortgezet op diverse locaties (AZC, ama-locaties en grote steden) en waar nodig genderspecifiek aangeboden. Voorlichting werd gedaan door de Front Desk van SAMAH als onderdeel van het project Free2Choose. Meiden Actief (genderspecifieke aanpak) was als aanbod onder SAMAH4you, een project van de Front Desk van SAMAH Vrouwenhandel, hoog op de agenda bij SAMAH (o.a. door vooronderzoek vrouwenhandel en de voortgang daarop). Persoonlijke coaching werd onder het Mix2match-programma door vrijwilligers gegeven.

Wegens het wegvallen van subsidie is stichting SAMAH in 2010 opgeheven.