De advocaat is een zeer belangrijke schakel in het scheidingsproces en kan bijdragen aan een deel van de oplossing voor kinderen die in de knel zitten tussen vechtende ouders. Op dit moment mogen alle advocaten familiezaken behandelen waarbij kinderen betrokken zijn. Tot op heden is de professionele deskundigheid van deze advocaten nog weinig object van onderzoek geweest.

Kinderombudsman

Daarom heeft de Kinderombudsman in 2015 onderzoek laten doen naar de kindvriendelijke advocatuur in scheidingszaken met kinderen. Het doel van dit onderzoek is om vanuit relevante disciplines te verkennen wat de toegevoegde waarde kan zijn van de ‘kindvriendelijke advocaat’ en in kaart te brengen welke rol een keurmerk kan spelen bij een verankering in de Nederlandse (echt)scheidingspraktijk. De Kinderombudsman heeft laten onderzoeken welke competenties een advocaat met een kindvriendelijke werkwijze zou moeten hebben en hoe deze een vertrouwd gezicht kan worden in het familierecht. In het eindrapport wordt hierover uitgebreid verslag gedaan. Aan het eind van dit rapport worden aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk.