Pro Juventute heeft bijgedragen aan het project ‘Van je puinhoop een schatkamer maken’ van de Peter Faber Stichting. Zie pagina 12 van het Projectplan ‘van Nemen naar Geven’.

Doelstelling van het project

Dit project heeft als doelstelling om ex-gedetineerden van de Top 600 en ‘aandachtsjongeren’ tijdens twaalf wekelijkse bijeenkomsten te stimuleren om hun creatieve gereedschappen te blijven gebruiken. Aanleiding van het project is onze ervaring met het feit dat veel van deze jongeren tussen de wal en het schip geraken. Ze missen de aansluiting met het ‘normale’ leven en dreigen in een zwart gat terecht te komen. Dat willen we voorkomen door te blijven investeren in deze doelgroep. Dit is uiterst noodzakelijk om een maximale maatschappelijke participatie tot stand te brengen.

Van je puinhoop een schatkamer maken

We bieden een groep van 15 tot 25 jongeren een aantal creatieve opties aan: acteren, schrijven, filmen, rappen en schilderen. Dit alles onder professionele begeleiding en op een vaste studiolokatie. Onze werkwijze bestaat eruit om tijdens creatieve sessies gewenst gedrag te belonen. Ongewenst gedrag zien we als onvermogen. Gelijkwaardigheid is ook een belangrijk thema tijdens de lessen. Ze leren elkaars kwaliteiten benutten. Dankzij een greenscreen die wij gesubsidieerd hebben gekregen van van het AMVJ fonds, kunnen raps, verhalen, boodschappen en reacties op de actualiteit van een realistisch achtergrond worden voorzien (bijvoorbeeld Tweede Kamer, woestijn of klaslokaal). Deze filmpjes kunnen weer op scholen, instanties en opleidingsinstituten voor verschillende jonge doelgroepen worden gebruikt.