In 1999 werd door Pro Juventute de leerstoel ‘Jeugdbescherming’ ingesteld op de afdeling orthopedagogiek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Inmiddels steunen ook de MO groep, de branche organisatie voor – onder andere – de jeugdzorg en de jeugdbescherming en de Vrije Universiteit deze leerstoel.

Leerstoel Vrije Universiteit Amsterdam

De leerstoel is ingesteld om uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk van de jeugdbescherming. Daarbij gaat het vooral om wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van kinderen die bedreigd worden, over hulpverleningsmethoden en opvoedingsstijlen die deze kinderen nodig hebben, over de wijze waarop ouders, kinderen en omgevingsfactoren elkaar in gunstige maar ook ongunstige kunnen beïnvloeden. Tegelijkertijd moet de leerstoel ertoe leiden dat vraagstukken uit de praktijk van de jeugdbescherming een plaats krijgen in het universitaire onderzoek en onderwijs. Inmiddels is op de VU een masteropleiding ‘Jeugdzorg’ van start gegaan.

Wim Slot is de bijzonder hoogleraar jeugdbescherming. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de verspreiding van de Deltamethode. Hieronder en video impressie van de parallelsessie ‘Kwaliteit en feedback in de jeugdzorg’ met sprekers Wim Slot (bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam) en Peter Stam (directeur Yorneo) tijdens De Eerste Nationale Dag van de Zelforganisatie (11 november 2009, De Doelen in Rotterdam).

Video impressie van de parallelsessie ‘Kwaliteit en feedback in de jeugdzorg’ in Rotterdam.