In Nederland zijn jaarlijks 119.000 onveilig. Dat aantal is al jaren ongeveer hetzelfde. Het is de missie van het Platform Ieder Kind Veilig om de oorzaken van deze onveiligheid bloot te leggen én om de redenen die ons ervan weerhouden om dat aantal omlaag te krijgen, te achterhalen. Het platform is een initiatief van Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Platform Ieder Kind Veilig

Het Platform Ieder Kind Veilig is opgericht om te zorgen dat het debat op scherp wordt gezet. Het eerlijke verhaal is namelijk, dat we niet goed weten waarom dit aantal kinderen in een onveilige situatie niet daalt. Ook weten we niet waarom we de confrontatie met onszelf uit de weg gaan. Juist daar waar het gesprek moeilijk op gang komt vanwege taboes, onwetendheid of complexe belangen, is het platform actief. Vanuit dat debat proberen we coalities te smeden en denktanks te organiseren, die de verantwoordelijkheid nemen om daadwerkelijk aan oplossingen te werken.

Het platform probeert haar invloed aan te wenden om dit debat te sturen richting een breed besef in de samenleving. Het besef dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om belangen opzij te zetten voor de gedeelde verantwoordelijkheid om alle kinderen in veiligheid op te laten groeien. Nadrukkelijk zorgen we daarin voor veel ruimte voor kinderen over wie het gaat. Zij moeten kunnen vertellen wat het voor hun betekent, als wij die verantwoordelijkheid niet nemen.

Platform Ieder Kind Veilig ontwikkelt formats en podia voor discussie met (ex)cliënten. We doen onderzoek en schrijven stukken met opiniemakers, die taboes durven doorbreken en verborgen oorzaken van onveiligheid blootleggen. We organiseren denktanks om met belanghebbenden over oplossingen na te denken en zetten deze om in experimenten, die onderzoeken of de oplossing werkt.

Bereikte doelen

De afgelopen twee jaar heeft het Platform Ieder Kind Veilig het volgende bereikt op verschillende dossiers:

  • We hebben de stapeling van toezichthouders in de Jeugdbescherming op de politieke agenda gezet.
  • We publiceerden over de beperkte aandacht voor de consequenties van financiële stress en armoede voor opgroeiende kinderen, over het beschermen van het ongeboren kind tegen drankgebruik en roken, over meer inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg en de rechtspraak, over waarheidsvinding en vele andere dossiers.
  • Op een aantal dossiers zetten we experimenten op, zoals rond de samenwerking tussen jeugdzorg en de schuldhulpverlening en rond de inzet van psychiatrische hulpverleners in de jeugdbescherming.
  • Met ervaringsdeskundigen zetten we twee op zichzelf staande initiatieven op. Het initiatief Allemaal Gekkies heeft kritische oudergroepen als format voor reflectie met de jeugdzorg en het herstel van het onderlinge vertrouwen. Met Wijzijnspraakmakers richtten we een online podcast- en verhalenplatform op voor en door jonge ervaringsdeskundigen, die hun verhaal willen delen met de organisaties, waar ze in hun jeugd mee te maken hebben gehad.
  • Al deze dossiers maakten onderdeel uit van een experiment, een actieonderzoek naar de wenselijkheid van het platform en de partnerschappen en werkwijzen die daarvoor nodig waren. Dat hebben we kunnen doen met de support van Pro Juventute. Dankzij de bijdrage van Pro Juventute: staat het platform, hebben we een werkende methode om dossiers op te pakken en hebben we de eerste dossiers met nieuwe partners opgezet, die ook in 2019 verder gaan.