Welkom op de website van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland. Pro Juventute financiert vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op ondersteuning van onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg. De Stichting Steunfonds Pro Juventute is op veel terreinen actief. Verschillende en uiteenlopende projecten zijn mede met financiële hulp van Pro Juventute tot stand gekomen.

Op onze website leest u onder meer over deze veelzijdige projecten. Maar u kunt ook de criteria nagaan in het geval u zoekt naar financiering van een project, activiteit of publicatie. Ook kunt u de stichting steunen met een donatie of legaat. En uiteraard vindt u informatie over het bestuur en de bijzondere geschiedenis van het fonds voor jeugdhulp.