Stichting Ovaal begin heeft in december 2013 een symposium georganiseerd over 10 jaar Autismecafé. tijdens het symposium is het boek Het Autismecafé: de kracht van ouders verschenen. Koningin Máxima nam het boek in ontvangst.

Koningin Máxima krijgt het boek ‘Het autismecafé: de kracht van ouders’ in ontvangst.

Het opvoeden van een kind met autisme is niet gemakkelijk. Ouders voelen zich vaak alleen staan. Hulpverleners zijn niet altijd deskundig genoeg en instellingen werken niet optimaal samen. Lotgenotencontact blijkt een probaat middel om nieuwe kracht en energie op te doen.Het Autismecafé biedt laagdrempelig contact, voor en door ouders.In dit boek beschrijft Maurice van Lieshout de opzet en de effecten van het Autismecafé.
Het boek biedt praktische handvatten voor ouders, gemeenten en instanties die willen bijdragen aan de totstandkoming van een Autismecafé in hun regio.

Stichting Ovaal

De opzet van de Autismecafés is ontwikkeld door stichting Ovaal, die nieuwe intiatieven voor cafés van harte ondersteunt. Stichting Ovaal versterkt de positie van ouders van een kind met autisme en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt: eigen kracht en mogelijkheden van mensen stimuleren. Als mensen doen wat ze belangrijk vinden, zijn ze erg gedreven. Het is deze kracht die nodig is om onze samenleving meer autismevriendelijk te maken.