Vergeten kinderen is een documentaire over kinderen, die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Aan bod komen thema’s als geweld en agressie, het ‘zorgen voor’ als overlevingsstrategie, het verlies van autonomie, het zwijgen over de thuissituatie, het herkennen van seksespecifiek gedrag, mogelijke ondersteuning door de directe omgeving en wat therapie kan betekenen.

Research/scenario: Anne-Mieke van den Berg Camera: Andras Hamelberg. Montage: Trude Weeda. Producent/regisseur: Clé Jansen. Uitgeverij SWP.