Defence for Children International en het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) hebben een website ontwikkeld met informatie over de rechten van ‘illegale’ kinderen: www.iLegaalkind.nl. Alle kinderen in Nederland hebben alle rechten. Discriminatie op grond van verblijfsstatus is verboden. Toch is er een wirwar aan regels in Nederland om het recht van ‘illegale kinderen’ op bijvoorbeeld medische zorg, gratis rechtsbijstand en onderwijs te verzekeren.

Website geeft overzicht

Met deze website willen Defence for Children en Stichting LOS helderheid geven over deze rechten. De website geeft een overzicht van alle rechten, wetten en regelgeving die op deze kinderen van toepassing zijn. Voor jongeren van twaalf tot achttien jaar is er een speciale jongerenpagina. Ouders, professionals, hulpverleners en andere geïnteresseerden kunnen er gemakkelijk alle nodige informatie bij elkaar vinden.